Make your own free website on Tripod.com

ร้านแอร์รูปแบบใหม่

ใส่ใจทุกรายละเอียด

การบริการหลังการขายของทางห้าง

4/2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ซ.1 
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel&Fax : 053-260349
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 338 003 5778หจก. ประตูชัย แอร์ เซอร์วิส

1. มีการจัดทำคู่มือการดูแลเครื่องปรับอากาศให้แก่อาคารของท่าน

เราจะจัดทำคู่มือข้อมูลเครื่องปรับอากาศประจำโครงการให้แก่ท่าน จำนวน 2 เล่ม โดยเล่มหนึ่งจะมอบให้ท่านเก็บไว้ประจำอาคารของท่าน และอีกหนึ่งเล่มทางร้านจะเป็นผู้เก็บรักษาไว้ เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในโครงการของท่าน โดยภายในจะประกอบไปด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

 

           ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลที่บอกถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการบริการหลังการขายของทางห้าง วิธีการติดต่อกับทางห้างเมื่อมีปัญหาจากการใช้งานเกิดขึ้น

           ส่วนที่ 2 เป็นแผนผังของอาคารแต่ละชั้น ซึ่งจะมีการระบุข้อมูล Serial Number ของเครื่องปรับอากาศแต่ละห้องไว้ด้วย ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้น เพียงท่านแจ้งหมายเลขห้องเท่านั้น ทางห้างจะสามารถดำเนินการต่อเนื่องท่านทั้งหมดให้ท่าน โดยไม่ต้องข้อมูลเพิ่มเติมใดๆจากท่านอีก

           ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเฉพาะของเครื่องปรับอากาศแต่ละห้อง ซึ่งจะระบุข้อมูลเฉพาะของเครื่องปรับอากาศให้แก่ท่านทั้ง ยี่ห้อ รุ่น วันผลิต หมายเลขบัตรรับประกัน หมายเลขเครื่อง กำหนดการรับประกัน และ ตารางบันทึกการดูแลหลังการขาย (การล้างแอร์) และ ประวัติการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่อง คู่มือนี้จึงเหมือนสมุดบันทึกสุขภาพของเครื่องปรับอากาศของท่าน ที่สามารถใช้ดูข้อมูลการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของท่านได้ตลอดอายุการใช้งาน แม้ท่านจะไม่ได้ใช้บริการการดูแลจากทางห้างต่อเมื่อหมดสัญญาก็ตาม

2. ดูแลเหมือนเป็นช่างประจำอาคารของท่าน

           ทางห้างจะรับผิดชอบดูแลเครื่องปรับอากาศของท่าน และแก้ปัญหาให้อย่างว่องไวที่สุด เท่าที่สามารถทำได้ และมีการวางแผนการดูแลรักษาที่เหมาะสม ไม่ทำให้เครื่องเสื่อมอายุก่อนกำหนด และมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานได้ดี ประหยัดไฟไปตลอดอายุการใช้งาน